top of page
retningslinjer for angrerett
Refusjoner & Kjøpsbetingelser
På grunn av den digitale leveransen og elektroniske karakteren av våre produkter, er ikke disse produktene omfattet av forbrukerkjøpsloven. 
Eventuelle refusjoner skal derfor skje etter vår egen vurdering. Du samtykker til at eventuelle betalinger du foretar deg for noen av våre produkter er absolutt endelige. 
Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser fra tid til annen.

Garanti & ansvar
Vi gjør vårt ytterste for å sikre at produktene våre er nøyaktige, autoritative og passer for bruk av våre kunder. Vi tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til produktet, og vi gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av produktet, enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert uten begrensning noen garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.  Du samtykker i å kompensere oss for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av brudd på disse vilkårene. 
Videre skal vi ikke være ansvarlig overfor deg eller noen part for følgeskader, indirekte, spesielle eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til skader for tap av fortjeneste, forretningsmessige eller forventede fordeler, enten de oppstår under erstatning, kontrakt, uaktsomhet eller på annen måte uansett forutsett eller ikke , rimelig forutsigbar eller informert om muligheten for slike skader.
bottom of page